Obsah

Co musí splňovat obce ve spojitosti s webovými stránkami

 

 1. Predpis č. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (Úradná tabule) ve znění pozdějších novel 96/1991 Zb., 130/1991 Zb., 421/1991 Zb. ,500/1991 Zb. ,564/1991 Zb. ,11/1992 Zb. ,295/1992 Zb. ,43/1993 Z. z. ,252/1994 Z. z. ,287/1994 Z. z. ,229/1997 Z. z. ,225/1998 Z. z. ,233/1998 Z. z. ,185/1999 Z. z. ,389/1999 Z. z. ,6/2001 Z. z. ,453/2001 Z. z. ,205/2002 Z. z. ,515/2003 Z. z. ,369/2004 Z. z. ,535/2004 Z. z. ,583/2004 Z. z. ,615/2004 Z. z. ,583/2004 Z. z. ,757/2004 Z. z. ,171/2005 Z. z. ,628/2005 Z. z. ,616/2006 Z. z. ,267/2006 Z. z. ,334/2007 Z. z. ,335/2007 Z. z. ,330/2007 Z. z. ,205/2008 Z. z. ,384/2008 Z. z. ,445/2008 Z. z. ,511/2009 Z. z. ,102/2010 Z. z. ,102/2010 Z. z., 267/2006 Z. z. ,204/2011 Z. z. ,361/2012 Z. z. ,160/2014 Z. z. ,180/2014 Z. z. ,239/2014 Z. z. ,125/2015 Z. z.

 2. Predpis č. 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) ve znění pozdějších novel 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z.

 3. Poskytovat informace dle zákona o slobode informácií 211/2000 Z. z. (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ve znění pozdějších novel 543/2002 Z. z., 747/2004 Z. z. ,628/2005 Z. z. ,477/2008 Z. z., 207/2008 Z. z. ,145/2010 Z. z. ,546/2010 Z. z. ,204/2011 Z. z. ,220/2011 Z. z. ,382/2011 Z. z., 220/2011 Z. z. ,341/2012 Z. z.
   
 4. Predpis č. 275/2006 Z. z. - Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ve znění pozdějších novel 678/2006 Z. z., 385/2008 Z. z., 553/2008 Z. z., 570/2009 Z. z., 570/2009 Z. z., 69/2012 Z. z., 289/2012 Z. z., 202/2013 Z. z., 305/2013 Z. z., 176/2015 Z. z.
   
 5. Predpis č. 55/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy ve znění pozdějších novel 276/2014 Z. z., 137/2015 Z. z.
   
 6. Predpis č. 270/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky vee znění pozdější oprav a novel r1/c95/1995 Z. z.,260/1997 Z. z., 5/1999 Z. z., 184/1999 Z. z.,24/2007 Z. z.,318/2009 Z. z.,35/2011 Z. z.,204/2011 Z. z., 373/2013 Z. z.
   
 7. Predpis č. 25/2006 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ve znění pozdějších novel 282/2006 Z. z., 102/2007 Z. z., 232/2008 Z. z., 232/2008 Z. z., 442/2008 Z. z., , 232/2008 Z. z., 442/2008 Z. z., , 232/2008 Z. z., 213/2009 Z. z., , 442/2008 Z. z., 289/2009 Z. z., 402/2009 Z. z., 503/2009 Z. z., 73/2010 Z. z., 73/2010 Z. z., 129/2010 Z. z., 58/2011 Z. z., 158/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., , 182/2011 Z. z., 231/2011 Z. z., 348/2011 Z. z., 550/2011 Z. z., 91/2012 Z. z., 28/2013 Z. z., , 503/2009 Z. z., 95/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., , 95/2013 Z. z., 95/2013 Z. z., , 28/2013 Z. z., 95/2013 Z. z., 34/2014 Z. z., 13/2015 Z. z., 31/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 252/2015 Z. z., 252/2015 Z. z.