Obsah

www.velkekostolany.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Piešťany
Kraj:
Trnavský
Dátum realizácie:
26. 2. 2015
Názov obce VEĽKÉ KOSTOĽANY (Nagy Kostolán) sa spomína na „Darovacej listine kráľa Ondreja II. z roku 1209“, v ktorej obec Veľké Kostoľany s obcami: „Czeklecz“ a „Iván Eberhard“ daruje grófovi Sebusovi (Comes Sebus). Kostoliansky rodák Dr. Pavel Jedlička vo svojej knihe „Pamäti malokarpatské“ z r. 1891 spomína, že pôvodný názov Veľkých Kostolian bol Sent Vít. S týmto pomenovaním sa stretávame aj v ďalšej darovacej listine kráľa Žigmunda z roku 1388 a 1398, kedy mestečko „Zenthwith“ daruje dvom bratom grófa Stibora a jedná sa o Veľké Kostoľany, pretože tu sa nachádza jediný kostol na širokom okolí a je zasvätený sv. Vítovi, v maďarskom znení Szent Vít a odtiaľ i pomenovanie obce v minulosti. Názov obce Veľké Kostoľany je neskoršieho dáta. V našej obci sa vypína mierny vŕšok z neúrodnej sprašovej hliny, na ktorom bol v staroveku vystavený hrad s kostolom. Funkcia hradu bola ochranná. Z pôvodného hradu nezostalo ani stopy, ale ešte v začiatku tohto storočia tu bolo vidno zbytky múrov, ktoré sa časom zničili. Hrad bol z východu obkľúčený vodami Váhu, od severu potokom Chtelnička a od západu hlbokou priekopou naplnenou vodou. Zaberal celý vŕšok, na ktorom je kostol s cintorínom a časť bývalej obce Zákostoľany. Pod vŕškom od severnej strany sú dodnes vykopané pivnice, o ktorých pôvode je veľa dohadov...

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha