Obsah

www.dolnanitra.sk

Skupina:
Mikroregiony a zväzky
Okres:
Nitra
Kraj:
Nitriansky
Dátum realizácie:
24. 2. 2015
Na úrodných nivách žitavskej pahorkatiny, Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej Nivy, medzi riekami Nitra a Žitava sa rozkladá katastrálne prepojené územie 11 obcí tvoriacich región Dolná Nitra.
Územie MAS Dolná Nitra spája celý rad spoločných čŕt. Ide rozlohou primerané a kompaktné územie s rozmanitými prírodnými a geografickými podmienkami vo výhodnej polohe a blízkosti krajského mesta Nitra ako rozvojového pólu rastu v blízkosti mesta Vráble, ktoré predstavujú pre jeho obyvateľov ponuku pracovných príležitostí, priestor pre kultúrne využitie a diferencovanosť služieb rôzneho charakteru.
Jedná sa o jazykovo zmiešané územie ako dôsledok prelínania dejín dvoch národov Slovákov a Maďarov. Nechýbajú ani spoločné regionálne prvky v kultúre, odievaní či v tradične štruktúre zástavby a v oblasti architektúry. Napriek tomu, že typická architektúra sa pomaly z územia vytráca, je možné nájsť po obciach niekoľko pomerne zachovalých príkladov pre oblasť typického ľudového staviteľstva (ľudové domy v Pohraniciach, sedliacke domy pochádzajúce zo začiatkov minulého storočia v Klasove a iné.) Ďalším významným prvkom v krajine sú historické štruktúry využívania krajiny s dlhou tradíciou poľnohospodrástva a vinárstva s tradičnými vínnymi domčekmi - hajlochmi.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha