Obsah

www.obecvojcice.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Trebišov
Kraj:
Košický
Dátum realizácie:
24. 2. 2015
Najstarší hodnoverný doklad o Vojčiciach je v listine kráľa Bela IV. z roku 1245 o predaji majetkov Albína a Dvorianok. Južný okraj dvorianskeho majetku susedil s chotárom Vojčíc.
Súčasné Vojčice majú takmer 2 064 obyvateľov, ktorí tu nachádzajú všetky potrebné služby a zariadenia. Aj keď prevažná časť obyvateľov sa zoberá poľnohospodárstvom, zvlášť v poslednom období sa rozvíja aj priemyslená výroba a služby. Obec má dva kostoly, moderný dom smútku, nákupné stredisko, 12-triednu Základnú školu, Materskú školu, poštu, dobre vybavený Obecný úrad a niekoľko menších prevádzkární.
Vojčice sú dobre prístupné autobusovou aj železničnou dopravou. Ich poloha v blízkosti hlavných trás vedúcich do Maďarska a na Ukrajinu dáva predpoklad pre budúci rozvoj cestovného ruchu, zvlášť rôznych foriem agroturistiky.
Firma Lekos sa zaoberá výrobou strojov a zariadení pre potravinársky priemysel.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha