Obsah

www.udavske.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Humenné
Kraj:
Prešovský
Dátum realizácie:
9. 7. 2014
Udavské je obec na Slovensku v okrese Humenné. Vznik obce a začiatky cirkevného života v Udavskom sú úzko späté s rodom Drugethovcov. Keď kráľ Karol Róbert z Anjou v roku 1317 pozbavil zemepána Petra Pečeňa ml. všetkých majetkov v Zemplíne, daroval ich Filipovi Drugethovi. Pospolitý ľud na Slovensku si počas celého stredoveku zachoval živú vieru. Pozoruhodným svedectvom viery Slovákov v 15. a začiatkom 16. storočia sú neskorogotické krídlové oltáre. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa Uhorsko rozpadlo na 3 časti. Východné Slovensko a Sedmohradsko držal v rukách Ján Zápoľský. Počet katolíkov začal klesať, začal sa šíriť luteranizmus a kalvinizmus. Na konci 16. storočia mali aj farnosť v Humennom v rukách protestanti. V roku 1609 prevzal panstvo Drugethovcov po Valentínovi Drugethovi Juraj III. Drugeth, ktorý bol v tom čase už katolíkom, hoci sa predtým hlásil ku kalvinizmu. Neskôr sa stal veľkým podporovateľom rekatolizácie humenského panstva. V roku 1615 bolo v Humennom založené humenské kolégium, ktoré určite ovplyvnilo náboženský život aj v našej obci.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha