Obsah

www.trebatice.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Piešťany
Kraj:
Trnavský
Dátum realizácie:
8. 10. 2014
Trebatice sú obec na Slovensku asi 5 km západne od mesta Piešťany.
V obci je rímskokatolícky kostol sv. Štefana z roku 1851 a kaplnky Najsvätejšej Trojice z roku 1920 a Panny Márie Nanebovzatej z roku 1800.
História obce Trebatice siaha až do dávneho praveku. Najstaršie osídlenie dokumentujú nálezy kostí mamuta z mladšieho paleolitu (staršia doba kamenná, 38 000-10 000 rokov pred n.l.). Pamiatky sa našli z mladšej doby bronzovej a zo staršej doby bronzovej laténska a germánska osada. Z 2. a 3. storočia sú sídliskové nálezy z doby veľkomoravskej. Prvá písomná zmienka o obci je zachytená v listine zoborského opátstva z roku 1113. Názov obce sa menil. Od roku 1113 sa nazývali Trebeta, od roku 1298 Trebata, od roku 1773 Trebaticze, po maďarsky Trebete, Vágterbete a od roku 1918 po slovensky Trebatice.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha