Obsah

www.obecruban.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Nové Zámky
Kraj:
Nitriansky
Dátum realizácie:
9. 7. 2014
Rúbaň je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Imricha z roku 1908. Chotár obce bol osídlený dávno: našlo sa tu kostrové slovansko-avarské pohrebisko z 8. storočia, ale pravdepodobne tu bolo staršie osídlenie. Obec sa prvýkrát spomína r. 1268 pri opise hraníc Komárňanskej stolice v podobe Fyur. Podľa dobových kroník obyvatelia obcí zničených Tatármi (Plavci) spolu s príslušníkmi rádu sv. Beňadika dostali útočisko na Cigléde. Osada patriaca pôvodne ostrihomskému arcibiskupstvu bola r. 1270 pripojená ku komárňanskému hradnému panstvu. V 1. štvrtine 14. storočia od Rúbane útočili proti hradu Levice vojská Matúša Čáka a južne od obce sa stretli v bitke proti kráľovskému vojsku Karola Róberta. Po smrti Matúša Čáka r. 1321 prešla obec pod panstvo Trenčianskeho hradu a neskôr sa opäť stali kráľovským majetkom. R. 1397 bola obec zaznačená v podobe Fyr alias denominatione Fyrmonya. V r. 1440 - 1451 obcou prešli vojská Jána Jiskru z Brandýsa, útočiace na banské mestá v okolí Levíc a Lučenca. R. 1505 bol zemepánom obce Ján Balogh (z Rúbane), poslanec Komárňanského župného snemu (názov obce zaznačený v podobe Fywr). V prvých desaťročiach 16. storočia zasiahla obec vlna reformácie: r. 1530 tu pôsobili významní kalvínski kazatelia Martin Plechner a Ján Pleininger. Reformácia sa však príliš nešírila.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha