Obsah

www.kocinlancar.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Piešťany
Kraj:
Trnavský
Dátum realizácie:
8. 10. 2014
Kočín-Lančár je obec na Slovensku asi 12 km západne od mesta Piešťany. Zlúčenie obcí Kočín a Lančár sa udialo po referende v roku 1991.[5]
V obci je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z 13. storočia v časti Lančár a v časti Kočín je kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie z 19. storočia.
Na základe rozhodnutia občanov obcí Kočín a Lančár v referende z 2.2.1991 Vláda SR zlúčila obce Kočín a Lančár do jednej obce a určila novej obci s účinnosťou od 1.7.1991 názov Kočín-Lančár.
Spravovať dve časti obce, vzdialené od seba 700 metrov, nie je maličkosť. Vyžaduje to obrovské úsilie, vytrvalosť, organizačné schopnosti a veľa lásky k obyvateľom. Obe obce majú rovnaké práva i povinnosti k veciam verejným. „ Kočín i Lančár majú spoločný obecný úrad, jedného starostu a obecné zastupiteľstvo, ktoré sa skladá z troch poslancov z Kočína a z troch poslancov z Lančára. Máme dve katastrálne územia.
V priebehu rokov sme dokázali pre obec niečo aj vybudovať. Rozšírenie miestnej komunikácie v Kočíne i Lančáry, oprava obecných studní v oboch obciach, kompletná rekonštrukcia vodovodného potrubia obecného vodovodu v Kočíne i Lančáry, pokrytie kanála v dĺžke 300 m v Kočíne, vyasfaltovanie ihrísk pre deti v oboch obciach, ktoré slúžia v lete na kolektívne hry a v zime na korčuľovanie, oprava Kostola sv. Michala v Lančári, výstavba novej elektronickej telefónnej ústredne v r. 1997, keď boli obe obce napojené na moderný telefónny systém i začatie plynofikácie na základe komplexnej dokumentácie a stavebného povolenia. R. 1995 sa v Kočína začali realizovať prvé kroky na postavenie kostola, r. 1996 bol vyhotovený geometrický plán a výškopisné zameranie a začalo sa s výkopmi základov kostola. Stavebné práce pokračovali v rokoch 1997-1999. V auguste 2000 bol kostol slávnostne zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha