Obsah

www.obecimel.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Komárno
Kraj:
Nitriansky
Dátum realizácie:
26. 2. 2015
Obec Imeľ leží na Podunajskej nížine medzi riekami Nitra a Žitava, 10 km južne od Nových Zámkov a 20 km severne od Komárna. Rozloha obce a jej chotára predstavuje 2 319 ha, pričom rozloha intravilánu obce je 320 ha.
Chotár obce leží v nadmorskej výške 108 - 121 m. Západná časť chotára leží na mokrej nive Nitry, východná na nízkom vale s rozsiahlimy pokrovmy viatych pieskov, ktorých duny miestami vysoké až 10 metrov. Pôdy sú tu nivné a lužné, v pieskoch mačinové. Za zmienku stoja dve zaujímavé prírodné územia.
Veľké lúky, ktorých územie predstavuje zvyšky vlhkých lúk tvoriacich rozsiahle plochy medzi tokom Váhu a Nitry. Územia sa rozprestierajú v chotároch obcí Imeľ a Nesvady. Tieto lúky sú dnes väčšinou premenené na oráčiny. Zvyšky týchto lúk sa zachovali na pravom brehu rieky Nitry. Miestami sa tu vyskytujú mokriny so zárastom tŕstia. Na lúkach sú roztrúsené skupiny vŕb, topoľov a krovín. Toto územie je vynikajúcim biotopom močiarneho vtáctva. Hniezdia tu aj vzácne druhy, napríklad krakľa belasá.
Východnú časť chotára obce tvoria piesky a lesné porasty, ktoré predstavujú časť územia pieskových presypov, pokryté prevažne agátovým porastom. Vrcholová časť kopca je zarastená dobre zachovanou pieskomilnou vegetáciou. Územie je cenné z hľadiska druhotnej pestrosti flóry, vegetačného krytu a samofytných spoločenstiev.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha