Obsah

www.obecdolnyohaj.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Nové Zámky
Kraj:
Nitriansky
Dátum realizácie:
5. 5. 2014
Dolný Ohaj je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky kostol Svätej rodiny a sv. Imricha z roku 1873.
Územie obce bolo osídlené v období neolitu (mladšia kamenná doba), čoho dôkazom je sídlisko želiezovskej kultúry. Obdobie enolitu (neskorá kamenná doba) je zase doložené hrobovým nálezom kanelovanej keramiky, ktorá je dôkazom badenskej kultúry. Z ďalších nálezov boli zaujímavé tiež hroby potvrdzujúce slovanské sídlisko a pohrebisko z veľkomoravskej doby i poveľkomoravskej ríše.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha