Obsah

www.drp.sk

Skupina:
Mikroregiony a zväzky
Okres:
Levice
Kraj:
Nitriansky
Dátum realizácie:
24. 2. 2015
Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Čaka, Čata, Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Turá, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce.
Dolnohronské rozvojové partnerstvo je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť integrovanú stratégiu rozvoja územia.
Dolnohronské rozvojové partnerstvo je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha