Obsah

www.ozpozitavie-sirocina.sk

Skupina:
Mikroregiony a zväzky
Okres:
Zlaté Moravce
Kraj:
Nitriansky
Dátum realizácie:
24. 2. 2015
Miestna akčná skupina - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja a zahŕňa celkovo 15 obcí. Z toho 13 obcí sa nachádza v južnej časti okresu Zlaté Moravce a 2 obce v okrese Nitra. Sú to obce: Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Choča, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce.
Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MASky na Slovensku. Rozloha MAS na konci roku 2010 predstavovala 17 198 ha kde žilo 11 443 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 66,54 obyvateľa/km2. Južnú a juhozápadnú časť územia tvorí Podunajská pahorkatina a na severovýchode územia sa rozprestiera Pohronský Inovec. Celým územím mikroregiónu „Požitavie – Širčoina“ pretekajú vodné toky Žitava a Širočina. Územie mikroregiónu je taktiež bohaté na vodné plochy vhodné na rybolov. Sú to napr. , v.n. Nemčiňany, v.n. Nová Ves nad Žitavou, v.n. Slepčany, v.n. Veľké Vozokany.
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „POŽITAVIE – ŠIROČINA“ ako verejno – súkromné partnerstvo, ktorého členskú základňu tvorí 15 obci z mikroregiónu „Požitavie – Širočina“, 8 podnikateľských subjektov z oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva a 7 neziskových združení z oblasti kultúry, športu a všeobecného rozvoja. Všetci členovia majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ a spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami rozhodujú o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.
OZ pre rozvoj mikroregiónu „POŽITAVIE – ŠIROČINA“ podalo v roku 2008 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu „Požitavie – Širočina“, ktorá definovala základné potreby a požiadavky obyvateľov ako aj čelných predstaviteľov obcí mikroregiónu. Štatút miestnej akčnej skupiny nám bol pridelený dňa 03.08.2009 a zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 2 438 196 € na roky 2007 – 2013 bola podpísaná dňa 25.11.2009.
Od tohto okamihu začala naša činnosť, ktorú je možné vidieť v takmer každej obci mikroregiónu.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha