Obsah

Skupina:
Školy, materské školy
Okres:
Nitra
Kraj:
Nitriansky
Materská škola do roku 1977 fungovala v rôznych provizórnych priestoroch. Naposledy v divadelnej šatni v kultúrnom dome. Navštevovali ju deti iba 5 ročné a to iba v dopoludní a bez stravy. Dňa 15.decembra 1977 bola otvorená súčasná budova materskej školy ako dvojtriedna s celodennou prevádzkou. V roku 2009 bola vytvorená tretia trieda. V posledných rokoch pre zvýšený počet obyvateľov v obci a pre veľký záujem o predškolské vzdelávanie sme museli riešiť rozšírenie kapacity v materskej škole prístavbou . V septembri v roku 2016 sme slávnostne otvorili vynovenú materskú školu a toho času máme štyri triedy a o deti sa stará šesť členný pedagogický kolektív, jedna školníčka, jedna asistentka a štyri pracovníčky v kuchyni, ktoré varia aj pre deti základnej školy.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha