Obsah

www.maspkp.sk

Skupina:
Mikroregiony a zväzky
Okres:
Veľký Krtíš
Kraj:
Banskobystrický
Dátum realizácie:
24. 2. 2015
Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na prípravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno-súkromného partnerstva.
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia sa zameriava hlavne na nasledovné činnosti:
•šírenie informácií o Európskej únii, Programe rozvoja vidieka a o prístupe LEADER
•spoluprácu pre vytvorenie a rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva pre prístup
•LEADER implementovaného na území okresu Veľký Krtíš, v ktorom je zastúpený verejný
•sektor, podnikateľská sféra, neziskové organizácie, záujmové združenia a občania a ďalšiu
•činnosť podľa pravidiel a zásad LEADER
•komunikáciu a spoluprácu s ďalšími inštitúciami a subjektmi na regionálnej, národnej,
•medzinárodnej úrovni, príprava a realizácia spoločných projektov
•prípravu vlastných projektov zo zahraničných a domácich zdrojov pre efektívne a
•zmysluplné fungovanie združenia v súlade s cieľmi združenia
•školenie, vzdelávanie
•publikačnú a vydavateľskú činnosť
•poradenstvo a konzultácie
•poskytovanie pomoci a služieb pri tvorbe a realizácii projektov svojich členov a ďalších
•subjektov v záujmovom území združenia

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha