Obsah

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Ilava
Kraj:
Trenčiansky
Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na severozápadných svahoch Teplickej vrchoviny, 225-850 m n.m. Ilavská kotlina je erózno-tektonického pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepence až íly. Štruktúra pôdy je hlinitá, piesčitá, štrková, ílovitá. Vodné toky na území mesta patria do správy Povodia Váhu.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha