Obsah

www.dolneoresany.sk

Skupina:
Mestá & obce
Okres:
Trnava
Kraj:
Trnavský
Dátum realizácie:
26. 2. 2015
Pôvodný názov obce možno najlepšie poznať podľa jeho historických záznamov. O obci Dolné Orešany sú známe tieto záznamy: Gyos nunc vocata, olym vero Solyumus nuncupata (1235-1270, 1363/1364), Gyows 1296, villa Nucum Slavonicalis 1390, Oresya 1420, Oressaan a.n. Diosffalu 1437, Thothdyos 1438, Dolne Oressany, maďar. Alsódiós, nem. Unter-Nussdorf, Windisch-Nussdorf. Názov obce vznikol zo živého ľudového mena obyvateľov Orešane a to od úžitkového stromu orech. Motiváciou bola iste skutočnosť, že pôvodní obyvatelia strom orech hojne pestovali vo svojich záhradách, sadoch, vinohradoch a že sa mu tam darilo. Neskôr k nemu pribudol orientačný prívlastok Dolné (vzhľadom na susedné Horné Orešany). Zaznamenané sú aj nedomáce názvy, a to Dios z maďar. diós "orechový", názov latinský Nucum od nux, nucis "orech", pri ktorom je prívlastok Slavonicalis, t.j. Slovenské a napokon bol známy aj nemecký názov Nussdorf od Nuss- "orech" a -dorf "dedina, obec". Maďarský i nemecký názov mali tiež pri sebe prívlastok Slovenské (maďar. tót- a nem. Windisch-). Ako vidieť, maďarský, nemecký i latinský názov je prekladom ľudového slovenského názvu a teda všetky tri možno pokladať za úradné. V latinskom zázname je zmienka, že niekedy sa pôvodná obec Orešany nazývala Solyumus, t.j. Smolenické s tým, že pôvodné Orešany patrili panstvu Smolenice...

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha