Obsah

www.antoniuscentrum.sk

Skupina:
Záujmové organizácie
Okres:
Galanta
Kraj:
Trnavský
Dátum realizácie:
4. 5. 2018
Dvojpodlažná budova disponuje výťahom a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov. Zariadenie podporuje integráciu klientov v prirodzenom prostredí v prepojení na otvorenú komunitu mesta. Starostlivosť o klienta je cielene individuálna, zameraná na podporu jedinca, jeho rodiny a širšieho sociálneho zázemia. Súčasťou starostlivosti je duchovná, spirituálna a psychoterapeutická podpora. Okrem toho poskytujeme služby pre klientov so špecifickými potrebami aplikovaním nových terapeuticko-rehabilitačných postupov – reminiscencia, validačný postoj, bazálna stimulácia, preterapia.

Chcete podobné riešenie? Zanechajte nám na seba kontakt a náš obchodný zástupca Vám ponúkne nezáväzné osobné stretnutie kde Vám všetko dopodrobna vysvetlí.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:

captcha
captcha