Navigace

Obsah

Registrace a správa domén

Při realizaci nových www stránek doporučujeme dát dopořádku veškeré záležitosti ohledně domény a s ní spojené emailové adresy. Naše firma Vám nabízí plný servis v oblasti registrace a správy domén II. řádu.

Pod správou rozumíme registraci, převod, aktualizaci údajů u vlastníka domény, správu DNS a MX záznamů. Dále zajištujeme automatické prodlužování a obnovu provozu domény.

Nabízíme

  • registrace nových domén II. řádu
  • parkování domén II. řádu
  • vedení záznamů DSN
  • zajištujeme ochranu domén pomocí DNSSEC
  • sledování expirace domén a plateb za domény
  • přeregistrace domén, včetně změn v centrálním registru
  • zastupování při řešení vlastnických vztahů k doménám II. řádu

 

Rady a tipy:

Problematika internetových domén a e-mailových účtů

Co je to doména I., II., III. řádu
nebo subdoména?

Doména I.řádu: Jedná se o nejvyšší úroveň, tzv. Top-Level Doménu (TLD) neboli národní doménu. Pro Česko je to .cz, pro Slovensko je to .sk, pro Německo .de atd.

Doména II.řádu: CZ doména II.řádu může mít tvar např. ostrava.cz, brno.cz, nebo také praha-mesto.cz

Doména III.řádu (subdoména): jde o rozšíření názvu domény o další úroveň. Např. magistrat.praha.eu, kde magistrat je název domény III.řádu. Subdomény je možné vytvářet u domén II.řádu.

V dnešní době, kdy ceny za vlastní domény klesly na několik málo stokorun ročně, jednoznačně doporučujeme registraci vlastní domény II. řádu.

Vlastní doména je reprezentativní adresa, která přináší řadu výhod.

1) Nezávislost na dodavateli www stránek (doménu vlastníte, správce jí pouze spravuje a vy můžete libovolně rozhodnout, kdo tuto doménu bude spravovat)

2) Tisk vizitek, reklamních materiálů, hlavičkových papírů s webovou adresou a e-mailem bude jednou a provždy neměnný.

Vlastnictví domény umožní vytvořit a spravovat vlastní e-maily ve tvaru cokoliv@nazev-domeny.cz a tyto e-maily tak nebudou muset být měněny např. při změně dodavatele www stránek.

Př. při registraci domény II. řádu „lhota.cz“ bude provoz webových stránek provozován na adrese:

www.lhota.sk

E-maily, které bychom doporučili současně vytvořit:
obec@lhota.sk nebo info@lhota.sk, dále pak podatelna@lhota.sk, starosta@lhota.sk, ucetni@lhota.sk, apod.

Pro jména domény doporučujeme volit pokud možno nejjednodušší název, který bude snadno zapamatovatelný a dobře vyslovitelný např. do telefonu a jelikož jsme v Čechách, doporučujeme jako první volbu sáhnout po české doméně „.sk“.

Pokud už takováto doména není volná, jako další možnost doporučujeme využít domény s příponami
.eu, .net, .info, popř. .com.

Není-li jiná možnost zaregistrovat jednoduchý název domény, bude nutné zkusit zaregistrovat doménu dvouslovného názvu, a zde doporučujeme upřednostnit doménu za použití pomlčky, např. „www.obec-lhota.sk“. Jako poslední variantu doporučujeme volit verzi bez pomlčky, tj. „www.obeclhota.sk“

Při registraci dbejte na uvedení správných údajů a adresy společně s IČem Vaší obce či města.
V praxi je třeba dávat pozor na případy, se kterými se některé územní samosprávné celky setkávají a které nejsou nikterak ojedinělé, kdy při výrobě www stránek firma zaregistruje doménu nikoliv na zákazníka (obec), ale na sebe, a po požadavku obce na změnu vlastníka domény např. při přechodu k jinému provozovateli www stránek pak tato firma obci působí potíže či převod domény zcela znemožňuje. Takové jednání je samozřejmě ve vztahu k zákazníkovi – obci hrubě nekorektní a hraničící až s jednáním podvodným, neboť zákazník se samozřejmě v neznámé problematice registrace domén neorientuje a v podstatě ani neví, kde dané údaje ověřit. Rozhodně proto doporučujeme vlastnictví domén nepodceňovat a případně provést kontrolu stávajících údajů u Vašich existujících domén.

Pro kontrolu českých domén II. řádu tj. „.sk“ lze snadno zjistit kontaktní údaje na adrese.

www.nic.sk

po zadání své domény II. Řádu, (tj. pro příklad po zadání názvu obeclhota.sk, nikoliv www.obeclhota.sk - je třeba zadat pouze název domény bez www).

Solidní provozovatel Vaší domény a e-mailů také zajistí pokud možno kvalitní antispamové filtry,
které dokáží vysoké procento tzv. spamů, neboli nevyžádané pošty, eliminovat.

Bohužel ani v dnešní době nelze omezit toto nechtěné zasílání pošty zcela na nulu, přestože náš právní řád již tyto případy může postihovat. Mnohdy se totiž jedná o zahraniční spamy, jejichž původce lze jen velmi obtížně vypátrat a energie a prostředky vynaložené na odstranění jednoho zasilatele nevyžádané pošty jsou neúměrné přínosu takovéto činnosti.

Kvalitní správce serverů dokáže nastavit rozumnou míru „inteligence“ antispamových filtrů tak, že
projde pouze minimální počet nevyžádané pošty. Pokud by správce pravidla přijímání e-mailů zpřísnil
příliš, mohlo by docházet k nechtěnému efektu, a sice že by nemusely být doručeny i některé řádné e-maily vykazující obsahovou podobnost s nevyžádanými zprávami.