Navigácia

Obsah

Mobilný turistický sprievodca


Mobilní turistický průvodce GalileoMobilný turistický sprievodca z našej dielne umožňuje majiteľom múdrych mobilných telefónov a tabletov s operačným systémom Android, iOS a Windows Phone zobrazovať turistickú mapu s aktuálnou polohou a turistické zaujímavosti v podobe bodov záujmov. Poskytuje informácie o turistických zaujímavostiach v textovej, obrazovej a predovšetkým v hlasovej podobe v niekoľkých jazykových mutáciach. Aktuálne informácie možno predom nahrať do mobilného sprievodca prostredníctvom internetu a aplikácie potom fungujú nezávisle aj v miestach bez pokrytia signálom GSM, či dátových služieb. Aplikácia môže poslúžiť jako hlasový sprievodca mestom, regiónom, cyklotrasou, alebo chodníkom pre chodcov. Pri priblížení sa k danej atrakcii, mobilný telefón sám zobrazí a nahlas prečíta podrobné informácie týkajúce sa daného miesta (atrakcie). Informácie sa nemusia nahrať do MP3, systém využíva umelé syntézy reči z textu. Aplikácia dokáže takisto zobraziť aktuálny kultúrny prehľad v najbližšej lokalite.


Hlavné prednosti

  • Kvalitné turistické mapové podklady
  • Off-line režim (aplikácia funguje aj v terénu bez pokrytia signálu mobilného operatora)
  • Hlasový sprievodca
  • Viacjazyčné prevedenie
  • Aktualizácia turistických cieľov (POI bodov) z webových stránok miest, obcí, mikroregiónu alebo MAS
  • Zobrazenie aktuálnych turistických akcií v najbližšom okolí

Ukážky:

Mobilní průvodceTuristický průvodce GalileoMobilní průvodce pro chytré telefonyUkázka POI bodu mobilního průvodce