Navigácia

Obsah

História spoločnosti Galileo Corporation s.r.o.

Začiatky spoločnosti siahajú do roku 2002, vtedy prišlo spojením dvoch podnikajúcich fyzických osôb pánov Lintnera a Procházky ku vzniku spoločnosti s ručením obmedzením.

História firmy nebola vždy jednoduchá a zvlášť v počiatkoch, kedy firmou prešli rady zamestnancov a firma hľadala a budovala stabilný tím. Až po niekoľkých rokoch sa tento stav ustálil a dnes funguje už  ako stabilný a kvalitný tím ľudí počítajúcich okolo 30 kmeňových zamestnancov a ďalšou radou špecializovaných externistov.

Firma sa inak pravidelne zúčastňuje rôznych školení, ktoré ju obohacujú o posledné trendy a požiadavky na tvorbu kvalitných webov a svojim zákazníkom priebežne modernizuje svoje produkty.

Tiež investuje nemalé prostriedky do moderných technológií aby potom mohla ponúknuť posledné trendy napr. pri fotografovaní panoramatických snímkov, alebo kvalitné mapové podklady.