Obsah

Webové stránky

Vytvárame a spravujeme moderné webové stránky, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá. Sme síce špecialisti na weby miestnych samospráv, tj. na webové stránky pre mestá a obce, ale vytvárame kvalitné stránky aj pre ďalšie subjekty, ako sú príspevkové organizácie, mikroregióny a MAS.

Grafický vzhľad

Web musí návštevníka zaujať na prvý pohľad a zároveň sa v ňom musí ľahko orientovať. Samozrejmosťou je optimalizácia pre mobilné zariadenia.

Jednoduchá správa webu

Aj bez príručiek a pomoci možno intuitívne internetové stránky spravovať, nielen aktualizovať, ale aj vytvárať rôzne varianty štruktúry stránok. Pre pocit istoty či pre prípad ťažkostí však poskytujeme: školenia, tlačenú príručku aj kontakt na technickú podporu.

Modulárny systém

Systém možno rozširovať o desiatky modulov a aplikácií, takže každému možno zostaviť internetové stránky na mieru.

Zákonné povinnosti

Sledujeme a implementujeme nové právne predpisy a novely súvisiace s činnosťou elektronických služieb obcí a miest.

Technická podpora

Naši technici sú vyškolení na komunikáciu so zákazníkmi akejkoľvek technickej úrovne. Rýchlo poradíme s akýmkoľvek problémom či už telefonicky, vzdialenou on-line pomocou "tzv. vzdialenou správou" alebo pomocou e-mailu.

Kontinuálny vývoj

Zadarmo niekoľkokrát do roka upgradujeme redakčný systém, ktorý tak zostáva stále modernizovaný, bezpečný a obohacovaný o posledné trendy internetových technológií. Webové stránky od Galilea tak prakticky nestarnú.

Špecializované služby

Pre našich zákazníkov sme pripravili množstvo praktických služieb, ktoré zabezpečujeme prostredníctvom vlastného know-how a technického vybavenia: