Obsah

Zákonné povinnosti

Obecné a mestské úrady majú rad povinností v súvislosti s webovými stránkami. Naša firma veľmi dbá, aby aktívne sledovala všetky zmeny a novely zákonov a predpisov. Ďalej strážime vznik úplne nových zákonných povinností a okamžite ich integrujeme do svojho produktu a ponúkame svojim klientom garanciu splnenia všetkých ich povinností po celú dobu spolupráce.

Úradná tabuľa

v zákone 305/2013 Z.z., sú uvedené pravidlá vedenia elektronickej úradnej tabule.

Prístupnosť

  • Pravidlá tvorby prístupného webu 
  • Obsah webových stránok je dostupný a čitateľný.
  • Prácu s webovou stránkou riadi užívateľ.
  • Informácie sú zrozumiteľné a prehľadné.
  • Ovládanie webu je jasné a pochopiteľné.
  • Odkazy sú zreteľné a návodné.
  • Kód je technicky spôsobilý a štrukturovaný.

Povinné informácie

Zákon upravujúci právo na prístup k informáciám pre obce je zákon č. 211/2000 Sb. o slobodnom prístupe k informáciám. Nariaďuje obciam a mestám povinnosť infomovať občanov o základných informáciách, kontaktoch, ale taktiež o rozpočtoch, výročných správach a mnohých iných.