Obsah

Prevody dát

S prevodmi dát zo starých na nové webové stránky máme bohatú skúsenosť. Od roku 2015 realizuje u 90% nových webov nastavenia štruktúry a prevod dát. Existujúcim zákazníkom pri redizajne stránok upravíme dáta na novú štruktúru a skontrolujeme zákonné povinnosti.

Štruktúra webu

Štruktúra a prehľadnosť webu je významný faktor, ktorý ovplyvňuje užívateľov, aby sa na webové stránky vracali. Preto je dôležité informačnú architektúru nepodceniť a myslieť na ňu pred tvorbou grafického návrhu.

Odporúčame sa držať nasledujúcich pravidiel:

 • Ujasniť si, pre akú cieľovú skupinu má web slúžiť.
 • Vykonať revíziu dát. Aké informácie na webe sú a mali by zostať aj naďalej. Čo tam chýba. Čo budú používatelia webu hľadať a potrebovať. Čo je zbytočné a len zaťažuje web.
 • Dáta si roztriediť do tematických celkov (základné položky) .Výstižne pomenovať dané tematické celky. Triedenie možno vykonávať pomocou lístočkov stromovej štruktúry, tabuľky alebo myšlienkové mapy.
 • Obmedziť podpoložky viac ako 3. úrovne, používateľ by sa mal dostať na všetky informácie do 3. kliknutia.
 • Dôležité a často aktualizované položky umiestniť na prednej či významnejšej pozícii na webe.
 • Po vytvorení štruktúry je vhodné ju otestovať koncovým používateľom, pretože on na webe bude vyhľadávať informácie.

Postupnosť prevodu dát

 • nastavenie štruktúry
 • ručný prevod dát
 • programový prevod štruktúrovaných dát (napr. úradná tabuľa, fotogaléria a ďalšie)
 • nastavenie a vyplnenie povinných informácií, e-podateľne
 • nastavenie zakúpených modulov, titulnej stránky, stĺpcov, pätičky
 • odovzdanie prevodu zákazníkovi s informáciami o výsledku prevodu (neplatné URL linky, súbory, domény III. rádu a ďalšie)