Obsah

Interaktívne mapy

Vytvorili sme mapový systém s jedinečnými vlastnosťami a jednoduchým ovládaním integrovaným priamo do nášho redakčného systému. 

Mapy vedia okrem turistických cieľov zobrazovať aj katastrálnu mapu a ortofotomapu (letecký snímok), vrátane možnosti zobrazenia inžinierskych sietí.
Ako jediné mapy na našom trhu dokážu vyhľadávať "routovat" trasy pre cyklistov, peších turistov a využívať existujúce siete značených cyklotrás a chodníkov podľa klubu slovenských turistov (zelená, modrá, žltá, červená).
Produkt je určený najmä mestám, obciam a územným celkom (mikroregiónom), ktoré chcú podať občanom jednoduchým spôsobom informáciu, kde sa ktorý bod záujmu nachádza, popr. chcú pomôcť naplánovať turistom výlety, či už pešo, na bicykli či autom s podrobným itinerárom ciest. Ďalej tento produkt prispieva k podpore a rozvoju podnikania v danej lokalite, rovnako ako na propagáciu cestovného ruchu. Vďaka viacjazyčnému prevedeniu je možné mapy tiež použiť ako prehľadnú aplikáciu v elektronických kioskoch napr. v infocentrách.

Výhody pre návštevníkov

 • Nejpodrobnejšie mapy v merítku 1 : 10 000 (zobrazenie názvov ulíc a domov)
 • Zobrazenie cyklotrás
 • Zobrazenie turistických chodníkov podľa klubu slovenských turistov (KST)
 • Plánovánie turistických trás (routovanie)
 • Zobrazovánie ortofotomapy
 • Zobrazovánie katastrálnych máp
 • Propojenie s katalógom firiem
 • Viacjazyčné vyhotovenie máp 
 • Jednoduché vyhľadávanie
 • Meranie vzdialenosti a zisťovanie súradníc GPS
 • Tlač itinerára

Nové v mapách nájdete

 • Katastrálne mapy (čierny a biely podklad, zobrazenie hraníc parciel podľa kvality)
 • Zobrazenie definičných bodov parciel a popisných čísiel budov
 • Možnosť otvorenia výpisu z katastra na kliknutie do mapy (pravým tlačítkom)
 • Kreslenie línií do mapy – možnosť zaniesť trasy, farebne ich odlíšiť, doplniť o popisky
 • Kreslenie plôch do mapy – môžete vyznačit plochy, farebne ich odlíšiť, zoskupovať ich do kategorií
 • Môžete si od nás nechať spracovať vrstvy
 • Územný plán
 • Inžinierske siete (voda, elektrina, plynovod atď.)

Široká funkcionalita pre prevádzkovateľa

 • Ľahké zakreslovanie bodov zájmov - POI
 • Jednoduché ovládanie integrované priamo do redakčného systému
 • Multiuživatelský systém editácie
 • Propojenie dát jednotlivých obcí do mikroregiónu
 • obec Čierna Voda

mapy