Obsah

Rezervačný systém - zjednoduší a urýchli priebeh testovania na Covid 19

Typ: ostatné
Reagujeme na aktuálnu situáciu a potreby samospráv a preto máme pre obce a mestá  riešenie ako zjednodušiť proces testovania na COVID 19. 
Rezervačný systém, ktorým doplníme Váš redakčný systém webových stránok ,
zabezpečí hladký priebeh testovanie nie len pre obec ale aj pre obyvateľov: 
 
  • občan sa príde otestovať vo vopred dohodnutý čas,
  • zníži sa počet ľudí čakajúcich v rade,
  • výrazne sa zjednoduší a urýchli administratíva pri testovaní,
  • zabezpečí sa plynulosť testovania
Ak má Vaša obec alebo mesto stránky od Galileo a potrebujete viac informácii, kontaktujte nás prosím na info@igalileo.sk.
 
Pozitívne ohlasy na náš rezervačný systém z prvého kola januárového testovania na COVID 19.

Obec Veľké Zálužie (4000 obyvateľov) využilo náš rezervačný systém na prihlasovanie sa občanov na testovanie. Pani prednostka obce Ivana Gecíková vyjadrila veľkú spokojnosť.

„Využitím rezervačného systému od Galileo sa nám podarilo skrátiť čakaciu dobu občanov v nepriaznivom počasí, obyvatelia sa prihlasovali z domu a prišli vo vopred určený čas čím sa znížil počet ľudí čakajúcich v rade. 

Výrazne sa urýchlil a zjednodušil proces pri registrácii testovaných. Do identifikačnej tabuľky je potrebné pri každom testovanom občanovi zapísať cca 8 údajov, ktoré predlžujú celý proces registrácie. V prípade, že sa osoba zaregistruje cez rezervačný systém, zodpovedný administratívny pracovník na registrácii testovaných si doplní len údaj  - rodné číslo a identifikačný kód testovania. V praxi to znamená, že zdravotnícky personál pri predchádzajúcej registrácii je schopný otestovať viac ľudí ako pri testovaní bez registrácie (napr. bez registrácie sa otestovalo v priemere 32 osôb za hodinu, pri použití rezervačného systému je to 60 osôb za hodinu).

Výhody tohto rezervačného systému vidím aj do budúcna pri rôznych aktivitách a činnostiach obce, napr. využívanie športovísk, obsadenosť spoločenského domu, registrácia obyvateľov na vybavovanie pri úradných veciach na obecnom úrade mimo úradných dní.

Rezervačný systém určite odporúčam aj iným obciam a mestám.“


Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 11:16
Autor: Michaela Jankyová